top of page


Privacyverklaring Kamasc Yoga en Slim & Shape Yoga
 

Kamasc Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kamasc Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kamasc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Kamasc Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Betaling van jouw bestelling verloopt via Mollie Payments. Voor dezebetaling zijn jouw naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via jouw eigen beschermde en beveiligde bankomgeving.

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Wanneer je een review achterlaat, wordt jouw volledige naam (en eventueel jouw foto) bij het bericht getoond. Je e-mailadres wordt niet getoond. Je IP-adreswordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent. Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten.

 • Verzenden van onze Member Updates en Teacher Updates. Hiervoor dien je jezelf altijd eerst aan te melden. Bij deze aanmelding vragen we jouw naam, e-mail adres en eventueel jouw telefoonnummer. In deze Updates ontvang informatie over onze producten, diensten en services. Maar ook Insights en Home Practices. Maximaal 4x per maand ontvang je Member Updates als je je hierop hebt geabonneerd. Maximaal 6x per maand ontvang je Teacher Training Updates als je je hierop hebt geabonneerd.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Kamasc Yoga analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Kamasc Yoga volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 • Voor het online adverteren zoals op Facebook en Instagram, maken we gebruik van jouw gegevens (geslacht, leeftijd interesses) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen ons de juiste informatie aan de juiste personen te geven. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden naar jou als persoon.
   

Kamasc Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Door deze gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons aangaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 •  Wanneer jij je uitschrijft voor de Member Update, zullen je persoonsgegevens nog maximaal 3 maanden bewaard worden voordat deze definitief uit het systeem worden verwijderd.

 • De gegevens in WooCommerce en Rompslomp bewaren we tenminste 7 jaar, om aan de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten
 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@kamasc.nl
 

Wijzigingen
 

Wij updaten deze privacyverklaring met regelmaat. We behouden onszelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

We verkopen jouw gegevens niet

We zullen nooit jouw gegevens verkopen aan derden. We stellen deze gegevens uitsluitend ter beschikking voor de daarvoor met elkaar afgesproken doeleinden. Ook de door ons aangestelde derden zijn verplicht vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Kamasc Yoga deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kamasc Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kamasc Yoga jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Active Campaign en in WooCommerce. Verder worden jouw gegevens gedeeld met Mollie Payments voor betaling en Romslomp voor facturatie. De Webhosting gebeurt door Hostnet. En websitebeheer gebeurt door WPspecialists.
 

De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).
 

 • WooCommerce is een plug- in voor WordPress sites. De cookiesstatement van WooCommerce kun je hier ook teruglezen Cookies Woocommerce

 • Mollie Payments is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen en respecteren van jouw gegevens. Betaling doe je via jouw eigen beveiligde bankomgeving. Voor de privacyverklaring van Mollie Payments.

 • Rompslomp is ons facturatiesysteem naast de webshop. Hier vind je hun privacyverklaring: Privacy Statement Rompslomp

 • Webhosting Hostnet

 • WPspecialists


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Kamasc Yoga gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
 

Permanente cookies en sessiecookie

Onze website maakt gebruikt van permanente- en sessie cookies
Dit doen we zodat je niet iedere keer opnieuw hoeft aan te geven dat je cookies accepteer en jouw voorkeursinstellingen zo behouden blijven. De sessiecookie zorgt ervoor dat je producten in de winkelmand even bewaard blijven. Dit is totdat je de browser afsluit. Hierna verdwijnt de informatie van een sessiecookies.

 

Tracking cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij Site Tracking van Active Campaign. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vind je hier.
 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.
 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kamasc Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kamasc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kamasc Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

Kamasc Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen, waaronder versleuteling van deze website middels een SSL-certificaat en een anti-spamrobot, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kamasc.nl
 

Autoriteit Persoonsgegevens en datalek
 

Als webwinkel zijn we verplicht om datalekken te melden bij  de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is wanneer er sprake is van ongeoorloofde en ongewenste toegang tot persoonsgegevens.  Wanneer er sprake is van een datalek nemen we per e- email contact met jou op om dit te melden.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Privacywet. Heb je een klacht over de omgang met jou persoonlijke gegevens en kom je er niet uit met ons? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We verzoeken je om klachten altijd eerst kenbaar te maken bij ons: info@kamasc.nl
 

Contactgegevens
 

www.kamascyoga.nl

Kamasc Yoga
Prof dr JD van der Waalsweg 46a
3731KM De Bilt

 

K M Schoonhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Kamasc Yoga zij is te bereiken via info@kamasc.nl

bottom of page